Mực Máy Photocopy Ricoh 2500E

Liên hệ

Số bản chụp: 11.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)

Đơn vị tính: Ống

Mã: Mực Máy Photocopy Ricoh 2500E Danh mục:
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon