Mực Máy Photocopy Ricoh MP 4000 5000 4001 5001

Liên hệ

Số bản chụp: 30.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)

Đơn vị tính: Ống

Mã: Mực Máy Photocopy Ricoh MP 4000 5000 4001 5001 Danh mục:
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon