Mực Photocopy Ricoh IM 2500 3000 3500

Liên hệ

Số bản chụp: 24.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)

Đơn vị tính: Ống

 

Mã: Mực Photocopy Ricoh IM 2500 3000 3500 Danh mục:
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon