Mực Photocopy Ricoh IM 4000 5000 6000

Liên hệ

Số bản chụp: 35.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)

Đơn vị tính: Ống

 

Mã: Mực Photocopy Ricoh IM 4000 5000 6000 Danh mục:
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon